• روشهای انجام کاشت موی طبیعی

  • در پیوند موی طبیعی سر از پشت و کنارهای سر مو برداشته شده و در بخش های طاس سر ، کاشته می شود . این کار به دو روش میکروسرجردی (FUT) و غیر جراحی (FIT) انجام می شود. طریقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FITو FUT شبیه بوده و موها در هر دو روش به صورت واحدهای فولیکولار کاشته می شوند و اختلاف این دو روش فقط در نوع برداشت موها است
  • تعداد بازدید : ۲۲۹۸
    تاريخ : 25 مهر 1398

روشهای انجام کاشت موی طبیعی

در پیوند موی طبیعی سر از پشت و کنارهای سر مو برداشته شده و در بخش های طاس سر ، کاشته می شود . این کار به دو روش میکروسرجردی (FUT) و غیر جراحی (FIT) انجام می شود. طریقه کاشت موهای برداشته شده در هر دو روش FITو FUT شبیه بوده و موها در هر دو روش به صورت واحدهای فولیکولار کاشته می شوند و اختلاف این دو روش فقط در نوع برداشت موها است . به عنوان یک اصل کلی در حال حاضر FUTمتد استاندارد پیوند مو در دنیا بوده و روش FITبیشتر به عنوان روش کمکی ( یعنی جلسه دوم کاشت مو ) و به جهت افزایش تعداد گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گیرد و فقط موارد کمی هست که از دو روش FIT به عنوان جلسه اول پیوند مو استفاده می شود .پیوند طبیعی مو یک عمل جراحی سرپایی بوده و نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد. این کار در اطاق عمل سرپایی کلینیک و یا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدتا یکبار مصرف انجام و بدلیل سرپایی بودن ان و رعایت احتیاط های لازمه و همچنین انجام پیوند مو در مراکز تخصصی و رعایت روشهای استریل نمودن ابزار و وسائل پیوند مو توسط تیم لازم است.

الف ) منطقه برداشت مو (بانک مو)
منطقه خاصی از پشت و طرفین سر را بانک مو می گویند . فولیکول موها در این مناطق دارای گیرنده هورمون مردانه ( تستوسترون ) نبوده و لذا تحت تاثیر اثرات ریزش موی این هورمون قرار نمی گیرند ، بنابراین حتی در افرادی که دارای ژن ریزش مو می باشند، این نواحی دچار ریزش مو نشده و یا اینکه خیلی کم دچار ریزش مو می گردند. به همین دلیل بهترین منبع برای پیوند مو استفاده از، موهای پشت و طرفین سر هر فرد می باشد و این موضوع که در طول سالها ثابت شده است. نکته مهم این است که این موها حتی در صورت انتقال به نواحی طاس خاصیت عدم ریزش خود را حفظ کرده و نمی ریزند. بسته به مشخصات پوست و موی فرد در این نواحی و روش انجام شده برای برداشت مو (FUTویا FIT) چند مرتبه می توان از پشت سر مو، برداشت نموده بدون اینکه مشکلی برای فرد به وجود اید. با برداشت مو از این ناحیه به روش FUTیک خط اسکار (جوشگاه) باریک در محل به وجود امده که ناپیدا بوده زیرا در زیر خواب موهای پشت سر مخفی می شود. واضح است که در صورتی که فرد موهای سرش را از ته یا با تیغ بزند، این خط باریک دیده خواهد شد.

در روش FITبا استفاده از پانچ بسیار ظریف که می تواند براساس ضخامت فولیکول های مو قطری از 1تا 1.25 میلیمتر داشته باشدفولیکول های مو به صورت تک به تک برداشته می شوند. محل برداشت به صورت اسکارهای دایره ای بسیار کوچک درامده که همانند روش FUTدر زیر خواب موهای پشت سر مخفی می شوند .برای انجام روش FITکوتاه کردن تقریبا کامل موهای بیمار لازم است و بدون تراشیدن کامل موها انجام FITغیر ممکن می باشد. در مورد روش FUTمیتوان موهای پشت سر را کاملا کوتاه نکرده بلکه فقط نواری را که می خواهیم برداشت کنیم کوتاه می کنیم که در این صورت پس از اتمام عمل هم مشخص نیست. ولی در مورد قسمت کاشت باید این منطقه دارای موهای تقریبا کوتاه باشد در غیر این صورت جاگذاری گرافت های محل کاشت بسیار مشکل می باشد.

حاصل جمع را بنویسید : به اضافه